Bilo koja vrsta nestručne ili neprofesionalne usluge može dovesti do rizika po bezbednost korisnika. Zato je izuzetno bitno da bocu puni obučeno lice u profesionalnom okruženju, u punionici. Punjenje butan boce na pumpi je nebezbedno jer pištoljem nije moguće precizno odrediti količinu gasa. Ako ga ima više od propisane količine (± 18 lit.), vlasnik boce rizikuje da izazove njen defekt, naduvavanje, i što je najopasnije, može da prouzrokuje eksploziju i požar.