Loading...
slider-gasexpres-1

Društvena odgovorna kompanija

Gas Ekpres kompanija svoje poslovanje temelji na odgovornom ponašanju kako prema svojim zaposlenima, saradnicima tako i prema klijentima i zajednici. Od samog osnivanja, ličnim primerom i spontanom edukacijom svojih klijenata, Gas Expres skreće pažnju na važnost bezbedne upotrebe gasa i na odgovornost koju ona sa sobom nosi, bilo da se radi o distributeru, radnicima u punionici ili krajnjem korisniku. Kako je pravilno korišćenje plina na prvom mestu tako je i njegova dostupnost svima.

Gas Expres dostavlja boce i na najudaljenija mesta, i na najviše spratove omogućavajući tako svim ljudima da imaju grejanje i toplu hranu. Svaka boca Gas Expresa poseduje sve neophodne ateste kao i deklaraciju punionice kojom garantujemo  da se u boci nalazi precizno određena i neophodna količina gasa pravog kvaliteta i ispravne mešavine.

Distribucija

Distributivni centri

Gas Expres poseduje vozni park i profesionalne vozače koji garantuju isporuku dan za dan i na adresu. Brzu i efikasnu uslugu omogućavamo svima onima koji posluju i žive u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, zahvaljujući stručnom kadru i profesionalnoj tehničkoj podršci. Gas Expres isporučuje plin i tehnički gas u bocama i za tankove svakim danom, osim nedelje.
Distribucija

Gas expres

Odgovorno ponašanje

Odgovorno ponašanje

Gas Ekpres kompanija svoje poslovanje temelji na odgovornom ponašanju

Atesti

Sigurnost

Sigurnost

Svaka boca Gas Expresa poseduje sve neophodne ateste

Dostupnost

Pravilno korišćenje

Pravilno korišćenje

Pravilno korišćenje plina na prvom mestu tako je i njegova dostupnost svima

Atesti i deklaraciju punionice

Gas Expres dostavlja boce i na najudaljenija mesta, i na najviše spratove omogućavajući tako svim ljudima da imaju grejanje i toplu hranu. Svaka boca Gas Expresa poseduje sve neophodne ateste kao i deklaraciju punionice kojom garantujemo  da se u boci nalazi precizno određena i neophodna količina gasa pravog kvaliteta i ispravne mešavine.

slider-gasexpres-1

Važnost bezbedne upotrebe gasa

Gas Ekpres kompanija svoje poslovanje temelji na odgovornom ponašanju kako prema svojim zaposlenima, saradnicima tako i prema klijentima i zajednici. Od samog osnivanja, ličnim primerom i spontanom edukacijom svojih klijenata, Gas Expres skreće pažnju na važnost bezbedne upotrebe gasa i na odgovornost koju ona sa sobom nosi, bilo da se radi o distributeru, radnicima u punionici ili krajnjem korisniku. Kako je pravilno korišćenje plina na prvom mestu tako je i njegova dostupnost svima.