Kompanija isporučuje gas za tankove u veličinama od 15, 2,5 i 5 tona. Takođe, obezbeđuje i iznajmljivanje napunjenih, namontiranih i spojenih tankova fizičkim licima za grejanje i firmama koje se bave prozivodnjom.