Loading...

Bezbednost

Po PP zakonu neophodno je da boca bude baždarena tj. da nije starija od 10 godina. Ovi podaci su ispisani pod tehničkim karakteristikama (na rukohvatu boce sa spoljne strane). Kada je reč o plinu, odnosno gasu veoma je važno da to bude pravilna mešavina gasova propana i butana.

Bilo koja vrsta nestručne ili neprofesionalne usluge može dovesti do rizika po bezbednost korisnika. Zato je izuzetno bitno da bocu puni obučeno lice u profesionalnom okruženju, u punionici. Punjenje butan boce na pumpi je nebezbedno jer pištoljem nije moguće precizno odrediti količinu gasa. Ako ga ima više od propisane količine (± 18 lit.), vlasnik boce rizikuje da izazove njen defekt, naduvavanje, i što je najopasnije, može da prouzrokuje eksploziju i požar. Nepropisna upotreba gasa, koju uviđa PP inspektor povlači sa sobom zakonske kazne koje se odnose na vlasnika lokala ili proizvodnje i na zaposleno osoblje.

Bezbednost na prvom mestu

Gas Expres

Gas Expres

Bilo koja vrsta nestručne ili neprofesionalne usluge može dovesti do rizika po bezbednost korisnika.

Pravilna mešavina

Gas Expres

Gas Expres

Veoma je važno da to bude pravilna mešavina gasova propana i butana.

Lična bezbednost

Gas Expres

Gas Expres

Kupac je siguran u svoju ličnu i bezbednost okoline, kao i efikasnost svog rada tokom korišćenja isporučenog gasa.

Atesti i deklaracija punionice

Svaka boca Gas Expresa poseduje sve neophodne ateste kao i deklaraciju punionice kojom garantujemo  da se u boci nalazi precizno određena i neophodna količina gasa pravog kvaliteta i ispravne mešavine.  Na ovaj način, kupac je siguran u svoju ličnu i bezbednost okoline, kao i efikasnost svog rada tokom korišćenja isporučenog gasa. Naručilac je jedino u obavezi da, pre naručivanja punjenja i dostave gasa, ukoliko već ima svoju plinsku boci, proveri da li je ona baždarena. Reviziju TNG, klasičnih butan boca, takođe omogućava Gas Expres.